Asosiy menu

Iqtisodiy islohotlarning borishi va ijtimoiy- iqtisodiy rivojlantirish prognoz ko‘rsatkichlari

2020 yil 9 oyida amalga oshirilgan iqtisodiy islohotlar natijalari


Iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish natijasida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish, moliyaviy ahvolni yaxshilash, davlat budjeti va budjetdan tashqari maqsadli jamg‘armalarga to‘lovlarni amalga oshirishda ijobiy natijalarga erishildi.
     2020 yil 9 oyi yakuniga ko’ra sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi o‘sish sur’ati 117,9 foizni, xalq iste’mol tovarlari ishlab chiqarish o‘sish sur’ati 122,6 foizni tashkil etdi.
      Natura ko‘rinishida esa, un ishlab chiqarish 104 foizni, omixta yem 101,4 foizni tashkil etdi.


2015-2020-yillarda un mahsulotlari ishlab chiqarish dinamikasi

2015-2020-yillarda omixta yem ishlab chiqarish dinamikasi

2020 yil  9 oyi  ishlab chiqarish ko‘rsatkichlari2020 yil 9 oyi hisobotini ko'chirib olish
2020 yil I yarmi hisobotini ko'chirib olish
2020 yil I chorak hisobotini ko'chirib olish
2019 yil hisobotini ko'chirib olish