Asosiy menu

YaIDXP – hisoboti


Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali tushgan murojaatlar 
H I S O B O T I

2017 yil IV-chorak

Ochiq Bekor qilin 
gan
Qayta ishlash jara yonida Rad etilgan 7 kun ichida qabul 
qilin magan
15 kundan ortiq kechik kan Bahosi Qoniqish dara
jasi
Mud
dati kechik
kan
Yopil
gan
Jami
0 0 0 0 0 0 5 5 0 8 8

2017 yil III-chorak

Ochiq Bekor qilin 
gan
Qayta ishlash jara yonida Rad etilgan 7 kun ichida qabul 
qilin magan
15 kundan ortiq kechik kan Bahosi Qoniqish dara
jasi
Mud
dati kechik
kan
Yopil
gan
Jami
0 0 0 0 0 0 5 5 0 12 12

2017 yil II-chorak

Ochiq Bekor qilin 
gan
Qayta ishlash jara yonida Rad etilgan 7 kun ichida qabul 
qilin magan
15 kundan ortiq kechik kan Bahosi Qoniqish dara
jasi
Mud
dati kechik
kan
Yopil
gan
Jami
0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 5

2017 yil I-chorak

Ochiq Bekor qilin 
gan
Qayta ishlash jara yonida Rad etilgan 7 kun ichida qabul 
qilin magan
15 kundan ortiq kechik kan Bahosi Qoniqish dara
jasi
Mud
dati kechik
kan
Yopil
gan
Jami
0 0 0 0 0 0 3.5 3.5 0 15 15


2016 yil IV-chorak

Ochiq Bekor qilin 
gan
Qayta ishlash jara yonida Rad etilgan 7 kun ichida qabul 
qilin magan
15 kundan ortiq kechik kan Bahosi Qoniqish dara
jasi
Mud
dati kechik
kan
Yopil
gan
Jami
0 0 0 0 0 0 4 4 0 8 8


2016 yil III-chorak

Ochiq Bekor qilin 
gan
Qayta ishlash jara yonida Rad etilgan 7 kun ichida qabul 
qilin magan
15 kundan ortiq kechik kan Bahosi Qoniqish dara
jasi
Mud
dati kechik
kan
Yopil
gan
Jami
0 0 0 0 0 0 5 5 0 14 14


2016 yil II-chorak

Ochiq Bekor qilin 
gan
Qayta ishlash jara yonida Rad etilgan 7 kun ichida qabul 
qilin magan
15 kundan ortiq kechik kan Bahosi Qoniqish dara
jasi
Mud
dati kechik
kan
Yopil
gan
Jami
0 0 0 0 0 0 5 5 0 14 14


2016 yil I-chorak

Ochiq Bekor qilin
gan
Qayta ishlash jara yonida Rad etilgan 7 kun ichida qabul
qilin magan
15 kundan ortiq kechik kan Bahosi Qoniqish dara
jasi
Mud
dati kechik
kan
Yopil
gan
Jami
0 0 0 0 0 0 5 5 0 6 6


2015 yil IV-chorak

Ochiq Bekor qilin
gan
Qayta ishlash jarayo
nida
Rad etilgan 7 kun ichida qabul 
qilin
magan
15 kundan ortiq kechik
kan
Bahosi Qoni
qish 
dara
jasi
Mud
dati kechik
kan
Yopil
gan
Jami
0 0 0 0 0 0 5 5 0 12 12

2015 yil III-chorak

Ochiq Bekor qilin
gan
Qayta ishlash jarayo
nida
Rad etilgan 7 kun ichida qabul
qilin
magan
15 kundan ortiq kechik
kan
Bahosi Qoni
qish
dara
jasi
Mud
dati kechik
kan
Yopil
gan
Jami
0 0 0 1 0 0 5 5 0 20 21

2015 yil II-chorak

Ochiq Bekor qilin
gan
Qayta ishlash jarayo
nida
Rad etilgan 7 kun ichida qabul 
qilin
magan
15 kundan ortiq kechik
kan
Bahosi Qoni
qish 
dara
jasi
Mud
dati kechik
kan
Yopil
gan
Jami
0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 5


2015 yil I-chorak

Ochiq Bekor qilin
gan
Qayta ishlash jara yonida Rad etilgan 7 kun ichida qabul
qilin magan
15 kundan ortiq kechik kan Bahosi Qoni
qish dara
jasi
Mud
dati kechik
kan
Yopil
gan
Jami
0 1 0 0 0 0 4 2,5 1 5 6