Asosiy menu

Interaktiv davlat xizmatlari

Kompaniya tomonidan yuridik va jismoniy shaxslarga ko‘rsatilayotgan interaktiv davlat xizmatlari ro‘yxati

Davlat  xizmatlari

Davlat  xizmatlaridan foydalanuvchilar

Xizmat reglamenti

1

Don qabul qilish maskanlarida qabul qilinayotgan g‘alla hosilini zamonaviy axborot texnologiyalari yordamida elektron torozilar orqali qabul qilish

Yuridik shaxslar

 

pdf / 767 kb

1

Sotib  olinadigan ehtiyot qismlar va texnologik uskunalar to‘g‘risida ma'lumot taqdim etish

Yuridik shaxslar

 

jpg / 574 kb

2

Omborda mavjud va ortiqcha ehtiyot qismlar to‘g‘risida ma'lumot taqdim etish

Yuridik shaxslar

 

jpg / 576 kb

3

Iste'molchilarga sotilgan un mahsulotlari to‘g‘risida ma'lumot taqdim etish

Yuridik shaxslar

 

  jpg / 499 kb

4

Yoqilg‘i va energiya resurslarining sarfi to‘g‘risida ma'lumot taqdim etish

Yuridik shaxslar

 

jpg / 486 kb

5

Qora va rangli metal topshirish to‘g‘risida ma'lumot taqdim etish

Yuridik shaxslar

 

 jpg / 498 kb

6

Isvestitsiya dasturiga kiritilgan loyihalar to‘g‘risida ma'lumot taqdim etish

Yuridik shaxslar

 

 jpg / 474 kb

7

Fuqarolar murojaati

Yuridik shaxslar

Jismoniy shaxslar

  pdf / 387kb

8

Don mahsulotlari turi va standartlari to‘g‘risida ma'lumot taqdim etish

Yuridik shaxslar

Jismoniy shaxslar

 jpg / 433 kb

9

Kompaniya tarkibidagi korxonalar to‘g‘risida ma'lumot taqdim etish

Yuridik shaxslar

Jismoniy shaxslar

 jpg / 526 kb


Kompaniya tomonidan yuridik va jismoniy shaxslarga ko‘rsatayotgan davlat xizmatlari to‘g‘risida ro‘yxati

Davlat  xizmatlari

Davlat  xizmatlaridan foydalanuvchilar

1

Sotib  olinadigan ehtiyot qismlar va texnologik uskunalar to‘g‘risida ma'lumot taqdim etish

Yuridik shaxslar

 

2

Omborda mavjud va ortiqcha ehtiyot qismlar to‘g‘risida ma'lumot taqdim etish

Yuridik shaxslar

 

3

Iste'molchilarga sotilgan un mahsulotlari to‘g‘risida ma'lumot taqdim etish

Yuridik shaxslar

 

4

YOqilg‘i va energiya resurslarining sarfi to‘g‘risida ma'lumot taqdim etish

Yuridik shaxslar

 

5

Qora va rangli metal topshirish to‘g‘risida ma'lumot taqdim etish

Yuridik shaxslar

 

6

Isvestitsiya dasturiga kiritilgan loyihalar to‘g‘risida ma'lumot taqdim etish

Yuridik shaxslar

 

7

Fuqarolar murojaati

Yuridik shaxslar

Jismoniy shaxslar

8

Don mahsulotlari turi va standartlari to‘g‘risida ma'lumot taqdim etish

Yuridik shaxslar

Jismoniy shaxslar

9

Kompaniya tarkibidagi korxonalar to‘g‘risida ma'lumot taqdim etish

Yuridik shaxslar

Jismoniy shaxslar

10

Don qabul qilish narxi to‘g‘risida ma'lumot taqdim etish tizimi

Yuridik shaxslar

 

11

Don yetishtiruvchi xo‘jaliklarni sifatli boshoqli don urug‘ligi bilan ta'minlash tizimi to‘g‘risida ma'lumot taqdim etish

Yuridik shaxslar

 

12

Don va don mahsulotlarini qabul qilish, yuklab jo‘natish, saqlash va qayta ishlash jarayonlari hisobi va hisobotining amaldagi tizimi to‘g‘risida ma'lumot taqdim etish

Yuridik shaxslar

 

13

 "Don xavfsizligi to'g'risida" umumiy texnik reglament to‘g‘risida ma'lumot taqdim etish

Yuridik shaxslar

 

Kompaniya va tarkibidagi korxonalar tomonidan yuridik va jismoniy shaxslarga ko‘rsatilayotgan davlat va tarmoq xizmatlari ro‘yxati

Davlat  xizmatlari

Davlat  xizmatlaridan foydalanuvchilar

1

Sotib  olinadigan ehtiyot qismlar va texnologik uskunalar to‘g‘risida ma'lumot taqdim etish

Yuridik shaxslar

 

2

Omborda mavjud va ortiqcha ehtiyot qismlar to‘g‘risida ma'lumot taqdim etish

Yuridik shaxslar

 

3

Iste'molchilarga sotilgan un mahsulotlari to‘g‘risida ma'lumot taqdim etish

Yuridik shaxslar

 

4

Yoqilg‘i va energiya resurslarining sarfi to‘g‘risida ma'lumot taqdim etish

Yuridik shaxslar

 

5

Qora va rangli metal topshirish to‘g‘risida ma'lumot taqdim etish

Yuridik shaxslar

 

6

Isvestitsiya dasturiga kiritilgan loyihalar to‘g‘risida ma'lumot taqdim etish

Yuridik shaxslar

 

7

Fuqarolar murojaati

Yuridik shaxslar

Jismoniy shaxslar

8

Don mahsulotlari turi va standartlari to‘g‘risida ma'lumot taqdim etish

Yuridik shaxslar

Jismoniy shaxslar

9

Kompaniya tarkibidagi korxonalar to‘g‘risida ma'lumot taqdim etish

Yuridik shaxslar

Jismoniy shaxslar