Asosiy menu

Boshqarma boshliqlari

Don va urug‘likni tayyorlash saqlashni tashkil etish boshqarmasi:

Аминов Аваз Ахмадалиевич
Aminov Avaz Axmadaliyevich
Теl: 233 22 64  /  256 44 76
-Давлат буюртмалари ва топшириқларига асосан дон ва уруғлик қабул қилиш бўйича дон тайёрлаш корхоналари билан ғалла етиштирувчи қишлоқ хўжалик корхоналари ўртасида тузиладиган контрактация шартномалари асосида давлат ресурсига дон тайёрлашни ташкиллаштиради;
-Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2006 йил 25 майдаги 95-сонли қарори билан тасдиқланган «Дон ва дон маҳсулотларини қабул қилиш, сақлаш, ички ташиш, қайта ишлаш ва сотишнинг дастлабки ҳисобини юритиш ва расмийлаштириш тартиби тўғрисида Низом»га асосан давлат эҳтиёжларига дон ва уруғликни қабул қилишни ташкил қилади;
-Дон қабул қилиш корхоналарини ва уруғлик цехларини ғалла қабул қилиш мавсумига моддий-техника базасини тайёрлашда уларни янги техника билан таъминлаш, қайта таъмирлаш ишларини ташкиллаштиради;
-Компаниянинг юридик бўлими билан биргаликда шартномаларнинг тўғри расмийлаштирилиши бўйича компания таркибидаги корхоналарга амалий ёрдам кўрсатади;
-Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари, Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлигининг тақсимоти ҳамда, компания раҳбариятининг буйруғи асосида дон маҳсулотлари корхоналари томонидан уруғлик партияларини дон етиштирувчи қишлоқ хўжалик корхоналарига экиш учун тарқатишни ташкиллаштиради;
-Давлат дон инспекцияси билан биргаликда давлат ресурси ва заҳирасидаги буғдой хатлов (инвентаризация)дан ўтказиладиган ва «нол»га тозаланадиган корхоналарни аниқлайди ва бу ҳақда компания раҳбарияти ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасига таклиф киритади;
-Ҳукумат кўрсатмасига асосан хатловдан ўтказиш ҳамда дон қабул қилиш корхоналари ва шахобчаларида «нол»га тозалаш ишларини белгиланган муддатларда амалга оширилишини ташкил этади;
-Давлат эҳтиёжи учун дон қабул қилишда ва тайёрланган донни сақлашда «Ўздавдонинспекция» билан, уруғлик тайёрлаш ва уни тақсимлашда «Ўздавуруғназоратмарказ» билан ҳамкорликда иш олиб боради;
-Дон маҳсулотлари корхоналаридан йиллик ҳисоботлар бўлган 07-С (уруғликни сақлаш), 08 (сиғимлар) ва 012 (ускуналар) шаклларини, мавсумий бўлган 027 (моддий-техника база тайёргарлиги) ҳамда ҳар ойлик 6-К (доннинг сифати) шаклларини қабул қилинишини таъминлайди;
-Компаниянинг бошқа бўлинмалари билан ҳамкорликда дон қабул қилиш корхоналари, элеваторлар, шахобчалар ҳамда уруғлик тайёрлаш цехлари моддий-техника базасини ривожлантириш, янги-замонавий ускуналар билан қайта жиҳозлаш, реконструкция қилиш ва янгидан қуриш бўйича корхоналарнинг таклифларини кўриб чиқади ва тегишли хулосалар киритади;
-Дон ва уруғлик тайёрлаш, сақлаш, тарқатиш, ҳисобини юритиш бўйича давлат стандартлари, йўриқномалар ва бошқа меъёрий ҳужжатларни ишлаб чиқишда иштирок этади.

Don resurslari va ularni tashishni tashkil etish boshqarmasi:

Ниязов Ферузбек Джабарович
Niyazov Feruzbek Djabarovich
Теl: 232 11 86  /  236 04 99  /  256 44 59
-Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси ва Иқтисодиёт вазирлигининг тегишли кўрсатмалари асосида истеъмолчиларга етказиб бериладиган дон, ун ва бошқа махсулотларнинг давлат буюртмаларини шакллантиришда иштирок этади;
-«Ўздонмахсулот» АК ижро девони тегишли бошқармалари билан биргаликда тизимдаги дон маќсулотларини қайта ишлаш корхоналарини дон хом ашёси билан таъминланишини ташкиллаштиришда иштирок этади;
-Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг тегишли қарорларига биноан макарон ва қандолат махсулотлари ишлаб чиқариш саноатига, ахолига сотишга ва якка тартибдаги тадбиркорларга биржа ва кимошди савдоси орқали сотиш учун ажратилган ун хажмларини, хамда хокимиятларга нон ёпиш ва ижтимоий таъминот учун ажратилган ун хажмларини тизим корхоналарига расмийлаштириб беради;
-Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг тегишли қарорларига биноан махсус истеъмолчиларга, шу жумладан: Мудофаа вазирлиги, Ички ишлар вазирлиги, Миллий хавфсизлик хизмати харбий қисмларига ажратилган ун ва ёрма махсулотлари хажмларини тақдим этилган тақсимотларга асосан тизим корхоналарига расмийлаштириб беради;
-Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг тегишли қарорларига ва Иқтисодиёт Вазирлигининг кўрсатмаларига биноан спирт саноати таъминоти учун ажратилган буђдой хажмларини тизим корхоналарига расмийлаштириб беради;
-Компаниянинг бошқармалари ва дон маҳсулот корхоналарининг буюртмалари асосида дон, уруђлик ва тайёр махсулотларни вагонларда вилоятлараро ташишни расмийлаштириш учун «Ўзбекистон темир йўллари» ДАТКга буюртмаларни тақдим этади;
-Дон, уруђлик ва бошқа махсулотларни вагонларда Тожикистон темир йўлларининг транзит участкаларидан ташиб ўтиш учун лозим бўлган экспедиция кодларини «Ўзбекистон темир йўл экспедицияси»да расмийлаштириш учун талабномаларни тақдим этади;
-Тизим дон махсулотлари корхоналарига вагонларни меъёрдан ортиқ туриб қолиш холларини қисқартириш бўйича тадбирлар ишлаб чиқариш юзасидан амалий ёрдам кўрсатади;
-Тизим дон махсулотлари корхоналарига йўлларда харакат хавфсизлигини таъминлаш масалалари бўйича хукумат қарорлари, фармойишлари ва кўрсатмаларини етказади;
-Компаниянинг 2008 йил 12 августдаги «¡здонмаҳсулот» АК тизимидаги корхоналарда давлат ресурсидаги озиқ овқат буғдойидан фойдаланиш баланс ижроси бўйича ҳисоботларни қабул қилиш тизимини такомиллаштириш тўғрисида»ги 36-сонли буйруғига асосан қабул қилинган ҳисоботларни жамлаб «Ўздонинспекция» билан биргаликда Иқтисодиёт вазирлиги ќамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасига тақдим этишни таъминлайди.

Moliya va narxlar boshqarmasi:

Қосимов Бахром Улуғбекович
Qosimov Baxrom Ulug'bekovich
Теl: 256 64 86  /  232 11 83
-Тармоқнинг истиқболли ривожланишини эътиборга олган ҳолда молиявий курсатгичларини башорат қилиш, компания бошқарувига топшириладиган йиллик, ярим йиллик, чораклик ҳисоботларни тизимга кирувчи ва шартнома асосида ишлайдиган корхоналар бўйича таҳлилини олиб боради;
-Тезкор ва 5ф статистик маълумотларга асосланган ҳолда тизимдан ташқари дебитор-кредитор қарзларнинг миқдорини аниқлаб, уларни камайтириш бўйича корхоналар фаолиятини мувофиқлаштиради, айланма маблаҳларнинг белгиланган меъёрларга тўҳри келишини назорат қилади;
-Корхоналар томонидан бюджетга ва бюджетдан ташқари жамҳармаларга тўловларнинг ўз вақтида амалга ошириш бўйича олиб борилаётган ишларни мувофиқлаштиради, боқиманда қарзларнинг кескин ўсиб кетмаслиги юзасидан корхоналар билан биргаликда тегишли чора–тадбирларни амалга оширади;
-Давлат ресурсига қабул қилинадиган бошоқли дон экинлари учун республиканинг ҳаллакор хœжаликларига Вазирлар Маҳкамасининг қарорларида кœрсатилган ҳажмларда бœнак (натура кўринишида) берилиши учун ҳисоб-китобларни амалга оширади, ҳалла қабул қилиб олиш мавсумида РАТБ «Ҳаллабанк» билан ҳамкорликда хўжаликлардан қабул қилиб олинган ҳалла учун якуний ҳисоб-китобларга зарур маблаҳлар миқдорини аниқлайди, Молия вазирлиги ҳузуридаги «Жамҳарма»га талабномалар бериб боради, дон маҳсулотлари корхоналари томонидан берилган бœнак даражасида ҳалла топшира олмаган хœжаликларда юзага келган қопланмаган бœнак миқдорларини ҳар бир корхона бœйича йиҳиб, РАТБ «Галлабанк» билан биргаликда ушбу маълумотларни Ҳукуматга тақдим этади;
-Давлат заҳирасидаги истеъмол буҳдойи сақланаётган корхоналарга давлат заҳирасидаги буҳдойни сақлаш билан боҳлиқ ҳаражатларнинг чораклик, ярим йиллик ва йиллик сметаларини ишлаб чиқиш ва уларни молиялаштириш учун Молия вазирлигига тақдим этиш масалаларида амалий ёрдам кўрсатади;
-Ички бозорларда дон маҳсулотларининг нархини ўрганиб бориш, Молия вазирлиги билан ҳамкорликда дон маҳсулотларининг улгуржи ва чакана баҳоларини белгилаш юзасидан таклифлар беради ва нарх лойиҳаларини кœриб чиқади, зарурият туҳилганда Молия ҳамда Қишлоқ ва сув хœжалиги вазирликлари билан хамкорликда бошоқли дон экинларини харид нархларини қайта кўриб чиқишда иштирок этади, уларга киритиладиган ўзгартиришлар юзасидан таклифлар киритади, тизим корхоналарини тасдиқланган прейскурант нархлари билан таъминлайди;
-Тармоқдаги корхоналар ва турли хайрия ёрдамига мухтож ташкилотлар, жамҳармалардан тушган сœровномаларни ўрганиб чиқиб, раҳбариятига тегишли таклифлар киритади ва бошқарув аъзолари томонидан қабул қилинган қарорларнинг баённомаларини олиб боради;
-Бошқарма ваколатига кирадиган масалалар юзасидан тармоқ бўйича ишлаб чиқиладиган қœлланма ва услубий ҳужжатлар бœйича таклифлар тайёрлайди, бошқармага тааллуқли бœлган Ҳукумат қарорлари, фармойишлари ҳамда компания томонидан қабул қилинган қарорлар ва меъёрий ҳужжатларининг ижросини таминлайди;
-Тизимдаги ва шартнома асосида ишлайдиган корхоналар томонидан топширилган статистик ҳисоботларга кœра молиявий-иқтисодий аҳвол бœйича таҳлилий маълумотлар ва жадваллар тайёрлаб, компания бошқарувига киритади;
-Корхоналарнинг айланма маблаҳларининг сақланиши ва улардан самарали фойдаланиши устидан назорат олиб боради.


Ichki monitoring guruhi:

Мадаминов Муҳаммадаббос Нўмонжонович
Madaminov Muhammadabbos No‘monjonovich
Теl: 232 22 78
-Компания таркибига кирувчи мулк шаклидан қаътий назар барча корхоналарда иқтисодиёт (бюджет ва молия) қонунчиликлари талабларини бажарилишини ҳамда компаниянинг буйруқларини бажарилишини таъминлайди;
-Донмаҳсулотлари корхоналарида сақланаётган давлат заҳирасидаги донни сифатини, миқдорини текшириш, шу билан биргаликда истиқболли ва иқтисодий меъёрлар ишлаб чиқади;
-Дон маҳсулотлари корхоналари томонидан харид қилинадиган, сақланадиган ва қайта ишланадиган давлат дон ресурслари миқдори ва сифатига доир маълумотларни ишончлилигини, тайёр маҳсулот чиқишининг белгиланган нормативларига риоя қилинишини, дон экинлари уруғлари тайёрланишини ва дон етиштирувчи хўжаликларнинг улар билан таъминланишини, тайёрланадиган ва қайта ишланадиган дон учун ўзаро ҳисоб-китобларнинг белгиланган тартибига риоя қилинишини назорат ва тафтиш қилади;
-Ун заводлари, дон қабул қилиш корхоналари ва нон ишлаб чиқариш корхоналарини тафтиш қилиш жараёнида табиий йўқотиш нормалари тўғри белгиланганлигини, дон ва дон маҳсулотларини ҳисоботдаги ва амалдаги колдиқларини аниклайди;
-Хатловдан ўтказиш далолатномларини тузилишини ва уларни ҳисоботини ун ишлаб чиқариш, дон қабул қилиш ва нон ёпиш корхоналарида тўғри юритилишини назорат қилади;
-Тармоқ корхоналарида истеъмолчиларга маҳсулот сотишда белгиланган тартибларни бузилмаслиги, жўнатилган маҳсулотлар учун ҳисоб-китоблар, дебитор ва кредитор қарздорликларни аҳволини, тезкор ҳисоботларни бирламчи ҳужжатлари ва ҳисоб-китобларни юритилиши бўйича китобларини аҳволини, тасдиқланган штат жадвали ва нормативларни бажарилиши бўйича ҳужжатли тафтиш ва мавзуий текширувлар ўтказилишини назорат қилади;
-Корхоналарнинг фаолиятида молиявий интизомга амал қилинишини мунтазам равишда назоратини ташкил этади, корхоналарнинг молия-хўжалик фаолиятини тафтиш қилади ва текширади;
-Корхоналар фаолияти текширилганда аниқланган камчиликлар юзасидан тузатиш бўйича таклифлар беради ҳамда тафтиш ва текширув натижалари бўйича компания раҳбариятига маълумотлар киритади;
-Тафтиш ва текширув вақтида корхоналарда аниқланган камчиликларни бартараф қилиш бўйича амалга оширилган ишларни назоратга олади, корхоналарда дон маҳсулотлари ҳаракатини статистик ва бухгалтерия ҳисоботлари билан тўғри келишини текширади.


Aksiyadorlar bilan korporativ munosabatlar boshqarmasi:

Искандаров Рустам Садуллаевич
Iskandarov Rustam Sadullaevich
Теl: 233 37 63  /  233 76 01
-Компания марказий аппарати бошқарма ва бўлимлари ҳамда тизим корхоналари томонидан Ўзбекистон Республикасининг Қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармонлари, Қарорлари, фармойишлари ва топшириқлари, Ҳукумат қарорлари, компания бошқаруви қарорлари ва буйруқларини бажарилиши устидан назоратни ташкил қилади ва уларнинг ижроси юзасидан мониторинг ўрнатади, тизимдаги корхоналарда ижро интизоми аҳволини ўрганиб борилишини ташкиллаштиради;
-«Ўздонмаҳсулот» АК Бошқаруви қарорлари, буйруқлари ва фармойишлари ва топшириқлари тўлиқ ижро этилишини бошқарма ва бўлим бошлиқлари ҳамда тармоқ корхоналаридан талаб қилади, лозим ҳолларда уларга амалий ёрдам кўрсатади;
-Компанияга келиб тушган ҳар қандай ҳужжатларни назоратга олади, шунингдек, шикоят аризаларини рўйхатга олади, уларни тегишли бошқармалар, корхоналар томонидан кўриб чиқилиб, натижаси бўйича жавоб хатлари юборилишини назорат қилади;
-Компания ижро девони бошқарма ва бўлимларига келиб тушган ҳужжатлар, корхоналарга юборилган топшириқлар ижросини таъминланиши юзасидан Бошқарув раисига мунтазам ахборот киритиб боради;
-Компания ижро девони ва корхоналарга келиб тушган Ўзбекистон Республикасининг қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармонлари ва Фармойишлари, Президент девони топшириқлари, Вазирлар Маҳкамаси қарорлари, мажлис баёнлари ва топшириқларининг бажарилиши бўйича назорат карточкалари юритилишини, компания Бошқаруви қарорларини рўйхатга олиш, ижроси тўлиқ таъминланган ҳужжатларни белгиланган тартибда назоратдан чиқарилишини назорат қилади;
-Тизимда ахборот-комунникация технологияларини жорий этиш, ташкил этилган «Гермес» электрон ҳужжатлар айланиш (ЭҲА) ва корпоратив алоқа тизимларини тармоқда тўлиқ жорий этилишини;
-Компания ва унинг таркибий тузилмаларида ахборот алмашинуви тизимининг хавфсизлигини, ахборот коммуникация технологияларини жорий этишни ва ахборот хавфсизлигини таъминлашга қаратилган доимий тадбирларни амалга оширилишини ташкиллаштиради ва назорат қилади;
-Тизимда интерактив давлат хизматлари кўрсатилишини мониторингини олиб боради ва интерактив давлат хизматлари кўрсатиш бўйича тегишли ҳисоботларни тақдим этилишини таъминлайди;
-Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Қишлоқ ва сув хўжалиги, қишлоқ хўжалик маҳсулотларини қайта ишлаш ҳамда истеъмол товарлари масалалари ахборот-таҳлил департаментига тармоқ корхоналари фаолиятига тегишли маълумотлар юзасидан ахборот бериб боради.


Investitsiya va yangi texnologiyalarni joriy etish boshqarmasi:

Исламов Шухрат Кадирович
Islamov Shuxrat Kadirovich
Теl: 233 70 72  /  232 12 27
Теl: 232 11  85  /  256 26 40

Инвестиция ва янги технологияларни жорий этиш бошқармаси бошлиғининг хизмат вазифалари
-Ўз ваколати доирасида компания таркибига кирадиган корхоналар фаолиятини мувофиқлаштиради, уларнинг манфаатлари, муаммоларининг ечими бўйича таклифлар ишлаб чиқади ва компания раҳбариятига такдим этади;
-Дон маҳсулотлари корхоналари ва уларнинг филиаллари хизмат кўрсатадиган ҳудудларини аниқлаш, ваколатларини белгилаш ҳамда уларнинг фаолиятини мувофиқлаштириш, ишлаб чиқариш қувватларини самарадорлигини ошириш, импорт ўрнини босадиган, экспорт қилишга йўналтирилган маҳсулот ишлаб чиқаришни ташкил этишда корхоналарга амалий ёрдам кўрсатади;
-Дон қабул қилиш корхоналари, элеваторлар, тегирмонлар, ун, ёрма, нон ва омихта ем ишлаб чиқариш корхоналарининг, ҳудудий талаб эҳтиёжларига мувофиқ, қувватлардан фойдаланиш даражасини аниқлашда иштирок этади, реконструкция, модернизациялаш ва қайта жиҳозлашнинг асосий йўналишларини тегишли бошкармалар билан биргаликда белгилайди;
-Тармоқ корхоналарида маҳсулот ишлаб чиқариш харажатларини камайтириш ва уларнинг молиявий ҳолатларини яхшилаш бўйича таклифлар киритади;
-Ишлаб чиқаришда технологик жараёнларни олиб бориш, ички ва ташқи бозор конюктураларини таҳлил қилиш, ташқи иқтисодий фаолиятларини ривожлантиришда корхоналарга амалий ёрдам кўрсатади;
-Тегишли бошқармалар билан биргаликда ун, ёрма, нон махсулотлари ва омихта ем ишлаб чиқариш саноатида хом-ашёдан фойдаланиш самарадорлигини ошириш бўйича тадбирлар ишлаб чиқишда иштирок этади;
-Тармоқ корхоналарида Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари, қарорлари ва Вазирлар Маҳкамаси қарорлари билан белгилаб берилган вазифаларни мувофиқлаштириш ва ягона инвестиция ҳамда янги техникани жорий қилиш сиёсатини амалга оширади;
-Тармоқ корхоналарини замонавийлаштириш ва техника билан қайта жиҳозлашга, ушбу мақсадлар учун инвестицияларни жалб қилишда корхоналарга кўмаклашиш ва ушбу масалаларда хужжатлар тўпламини тайёрлаш бўйича корхоналарга амалий ёрдам кўрсатади; 
-Тармоқ корхоналарида ишлаб чиқаришни ривожлантириш, капитал қурилиш бўйича «Манзилли қурилишлар рўйхати»ни ишлаб чиқиш, тегишли бошқармалар билан келишиш ва компания рахбариятига тасдиқлаш учун тақдим этади, ҳамда белгиланган тартибда Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт вазирлиги билан келишиш учун тақдим этади. Зарур ҳолларда белгиланган тартибда унга тегишли ўзгартириш ва аниқлик киритади;
-«Манзилли қурилиш рўйхати»га киритилган объектларда капитал маблађларни ўзлаштириш бўйича мониторинг олиб боради, маълумотларни тайёрлайди ва тегишли органларга тақдим этади;
-Тармоқ корхоналарда модернизация ва техник қайта жиҳозлаш ишларини амалга ошириш бўйича тегишли бошқармалар билан биргаликда истиқболли дастурларни ишлаб чиқади;
-Республика машинасозлик корхоналарида корхоналар учун зарур бўлган технологик дастгохлар ва эхтиёт қисмлар ишлаб чиқаришни ташкил этади;
-Тармоқ корхоналарида меҳнатни мухофаза қилиш, ёнђин хавфсизлиги, ҳамда атроф мухитни мухофаза қилишни таъминлаш ва ушбу масалалар бўйича ходимларнинг малкасини ошириш ишларни ташкил этишда корхоналарга амалий ёрдам кўрсатади; 
-Тармоқ корхоналарида ёкилђи-энергетика ресурсларидан самарали фойдаланиш ва уларни иқтисод қилишни ташкил этиш. Ишлаб чиқаришда кам ёкилђи-энергетика сарфланадиган технологияларни жорий этишда корхоналарга амалий ёрдам кўрсатади, ёқилђи-энергетика ресурсларидан (табиий газ, мазут, электроэнергия) самарали фойдаланиш тўђрисидаги маълмуотларни тайёрлайди ва тегишли ташкилотларга тақдим этади; 
-Тармоқ корхоналарида қора ва рангли металл чиқиндиларини топшириш бўйича Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати томонидан белгиланган режаларни бажарилишини ташкил этиш ва уларнинг бажарилишини таъминлаш бўйича корхоналарга амалий ёрдам кўрсатади. Ҳар ойда режанинг бажарилиши тўђрисидаги маълумотларни тайёрлаб, раҳбариятга тақдим этади.


Marketing, eksport va sifat boshqarmasi:

Ахроров Анвар Хамидуллаевич
Axrorov Anvar Xamidullayevich
Теl: 232 11 88
Маркетинг, экспорт ва сифат бошқармаси бошлигининг хизмат вазифалари
-Улгуржи ва чакана савдо тизимида ички истеъмол бозорининг дон махсулотлари ва уннинг навларига ва омухта емнинг турларига бўлган талабини ўрганишни ташкиллаштиради;
-Компания таркибидаги корхоналар томонидан ишлаб чиқариладиган маҳсулотларга, истеъмол талабидан келиб чиққан ҳолда, буюртмалар (прогноз) ишлаб чиқади;
-Дон, ун ва нон маҳсулотларининг ички ва ташқи (биринчи навбатда қўшни мамлакатлар) бозорлари конъюнктурасини таҳлил қилади, ташқи иқтисодий фаолиятни ривожлантиришнинг устувор йўналишлари бўйича ишлар олиб боради;
-Ички ва ташқи бозорда нон маҳсулотларига бўлган талаб ва таклифларни ўрганиш йўлида тадқиқотлар ўтказади;
-Ички ва ташқи бозорга маҳсулот ишлаб чиқариш ва экспорт қилишга таъсир кўрсатувчи иқтисодий алоқаларни ўрганиш мақсадида макроиқтисодий таҳлиллар олиб боради;
-Меҳнат ва бошқа ресурсларнинг жойлашувини инобатга олган холда дон маҳсулотларини қайта ишлаш корхоналарини оқилона жойлаштириш, ун ишлаб чиқарувчи тегирмонларни реконструкция қилиш ва уларни илђор техника билан қуроллантириш билан бођлиқ таклифлар беради;
-Компания таркибидаги корхоналарда маркетинг хизматини йўлга қўйиш ва ривожлантириш буйича ишлар олиб боради ҳамда ушбу корхоналарда маркетинг хизмати фаолиятини назорат қилади;
-Рекламанинг турли усулларидан фойдаланган холда ишлаб чикарилган маҳсулотларга ички ва ташқи бозордаги харидорларни жалб қилиш, экспортбоп маҳсулотлар ишлаб чиқаришни кенгайтириш бўйича таклифлар киритиш ва чет эллик ҳамкорлар топишда тизиим корхоналарига амалий ёрдам кўрсатади;
-Компания корхоналарида олиб бориладиган стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаш, шунингдек бириктирилган маҳсулот гурухини техник бирлигини таъминлаш ишларини мувофиқлаштиради;
-Комплекс стандартлаштиришни ривожлантиришни асосий йўналишларини ишлаб чиқиш, бириктирилган маҳсулот гурухига таалуқли меъёрий ҳужжатлар лойихасини тахлил қилиш, уларни жорий этиш ва қайта кўриб чиқиш бўйича таклиф ва тадбирлар тайёрлайди;
-Компания корхоналаридаги стандартлаштириш, метрология ва сифат бўйича масъул шахсларнинг фаолиятини мувофиқлаштиришни амалга оширади, корхоналарга стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаш масалалари бўйича амалий ёрдам кўрсатади.
-Корхоналарга зарур бўлган замонавий ўлчов воситалари ва усуллари, ахборот-ўлчов тизимларини, автоматлаштирилган ўлчов воситаларини, лаборатория ускуналарини жорий этилишини ташкил қилади ва мувофиқлаштиради.


Axborot texnologiyalari boshqarmasi:

Носиров Иброхимжон Нурмухамматович
Nosirov Ibroximjon Nurmuxammatovich
Теl: 233 47 90

ахборот технологиялари соҳасини ривожлантириш, ахборотни ҳимоя қилиш ва ундан фойдаланишни ҳисобга олган ҳолда замонавий ахборот технологияларини жорий этиш бўйича дастурларни киритиш ва амалга ошириш;

ахборот ресурслари, ахборот тизимлари ва тармоқлари, дастурий маҳсулотлар ва хизматлар, уларни таъминлаш ва ҳимоя қилиш учун қулай шарт-шароитлар яратишга йўналтирилган умумий қабул қилинган халқаро нормалар ва стандартларга мувофиқ ахборот технологиялари соҳасида қонун ҳужжатлари ва норматив-ҳуқуқий база асосида такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш;

ахборот технологиялари соҳасини ривожланиши ва самарали ишлаши устидан, компания иқтисодиёти тармоқлари ва соҳаларини ахборотлаштириш даражасини баҳолаш мезонларини жорий этиш механизмлари орқали компания бошқаруви ва назоратини ахборот технологиялари соҳасида амалга ошириш;

компания тармоқларини янада ривожлантириш ва модернизациялаш, ахборот ресурслари ва ахборот тизимларидан кенг фойдалана олишни таъминлаш;

компания бошқаруви ва тармоқларида ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш ва фойдаланишни комплекс, тизимли таҳлил қилиш ва самарадорлигини ошириш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш;

компания ахборот ресурслари ва маълумотлар базаларини шакллантириш, сақлаш ва фойдаланишнинг ягона тизимини яратиш, маълумотларни узатиш ва алмашиш идоралараро тармоқларининг интеграциялашган тизимларини яратиш ва бошқариш, электрон ҳужжат айланиши тизимини яратиш ҳисобига «электрон ҳукумат» платформасида ахборот муҳитини янада ривожлантиришни таъминлаш, давлат ахборот ресурсларини интеграциялаш, компаниянинг ягона корпоратив тармоқларини шакллантириш, тадбиркорлик субъектлари ва аҳолига интерактив давлат хизматлари кўрсатишнинг электрон шаклларини жорий этиш;

инвестиция сиёсатини шакллантиришда иштирок этиш, алоқа, ахборотлаштириш ва телекоммуникация технологиялари соҳасига инвестициялар жалб этишга, шунингдек ахборот технологияларини, шу жумладан давлат буюртмаси доирасида ривожлантириш ва қўллаш билан боғлиқ инвестиция лойиҳаларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш бўйича таклифлар киритиш;

Интернет тармоғи миллий сегментида компания веб-ресурслари, шу жумладан соҳа ходимлари эҳтиёжларини қондириш учун тармоқ ресурсларини яратиш;

ахборот хавфсизлигини таъминлаш, ахборот тизимлари ва ресурсларини ҳимоя қилишнинг замонавий технологияларини жорий этишни янада ривожлантириш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш;

ахборот-коммуникация технологиялари соҳасида, шу жумладан дастурий маҳсулотларни жорий этиш, маълумотларнинг ахборот базалари, ахборот хавфсизлигини таъминлаш соҳасида кадрларни малакасини оширишнинг самарали тизимини ташкил қилиш;

компанияда электрон рақамли имзодан фойдаланиш, оммавий ахборот воситаларида маълумотлар тарқатишни тартибга солиш ва бошқариш.Ishlar boshqarmasi:

Меликов Убайдулло Мустофокулович
Melikov Ubaydullo Mustofokulovich

Теl: 256 63 61  /   236 06 13Asosiy vazifalari:
a) kompaniya boshqaruvining topshirig‘iga binoan markaziy apparat xodimlari va tizim korxonalari rahbar xodimlarini tasdiqlangan nomenklaturaga asosan lavozimga tayinlash va lavozimdan ozod qilish masalalari bo‘yicha hujjatlar loyihalarini tayyorlash;
b) kompaniyaning tarkibiy bo‘linmalari bilan birgalikda:
talab qilinayotgan ixtisoslar bo‘yicha kompaniya mas'ul xodimlari va xizmatchilari bilan o‘z vaqtida va sifatli butlashni;
kompaniyada ishlash uchun tegishli nomenklatura bo‘yicha kadrlar zaxirasini shakllantirish va tayyorlashni;
kompaniya xodimlarining ishlab chiqarish - iqtisodiy ta'lim olishini;
kompaniya mas'ul xodimlari va xizmatchilarini belgilangan tartibda attestatsiyadan o‘tkazishni tashkil etish;
v) kompaniya markaziy apparatining shaxsiy tarkibi hisobini yuritish, muntazam (har yillik) asosda xodimlarning shaxsiy hujjatlari yig‘majildlarini yangilash
 

Yuridik xizmat:

.........................
.........................
Теl: 256 43 71  /  
Аsosiy vazifalari:
1) davlat organining huquq ijodkorligi va huquqni qo‘llash faoliyatida bevosita qatnashish;
2) normativ-huquqiy hujjatlarning tizimlashtirilgan hisobini belgilangan talablarga muvofiq yuritish;
3) davlat organi xodimlarining huquqiy madaniyati va huquqiy savodxonligini oshirishda, qabul qilinayotgan normativ-huquqiy hujjatlarning mazmuni va mohiyatini ularga yetkazishda qatnashish;
4) davlat organi va uning tizimiga kiradigan bo‘linmalar, ularning mansabdor shaxslari faoliyatida qonuniylikni ta'minlashga ko‘maklashish;
5) davlat organining shartnomaviy-huquqiy va talabnoma-da'vo ishlarini yuritishda qatnashish;
6) sudlarda va boshqa idoralarda davlat organining mulkiy va boshqa manfaatlarini himoya qilish.
 

Strategik rejalashtirish va biznesni rivojlantirish:

Эсанов Эркин Тахирович
Esanov Erkin Taxirovich
Теl: 233 24 56  /  
Стратегик режалаштириш ва бизнесни ривожлантириш бошқармаси бошлиғининг хизмат вазифалари
-Ўз ваколати доирасида компания таркибига кирадиган корхоналар фаолиятини мувофиқлаштиради, уларнинг манфаатлари, муаммоларининг ечими бўйича таклифлар ишлаб чиқади ва компания раҳбариятига такдим этади;
-Дон маҳсулотлари корхоналари ва уларнинг филиаллари хизмат кўрсатадиган ҳудудларини аниқлаш, ваколатларини белгилаш ҳамда уларнинг фаолиятини мувофиқлаштириш, ишлаб чиқариш қувватларини самарадорлигини ошириш, импорт ўрнини босадиган, экспорт қилишга йўналтирилган маҳсулот ишлаб чиқаришни ташкил этишда корхоналарга амалий ёрдам кўрсатади;
-Дон қабул қилиш корхоналари, элеваторлар, тегирмонлар, ун, ёрма, нон ва омихта ем ишлаб чиқариш корхоналарининг, ҳудудий талаб эҳтиёжларига мувофиқ, қувватлардан фойдаланиш даражасини аниқлашда иштирок этади, реконструкция, модернизациялаш ва қайта жиҳозлашнинг асосий йўналишларини тегишли бошкармалар билан биргаликда белгилайди;
-Тармоқ корхоналарида маҳсулот ишлаб чиқариш харажатларини камайтириш ва уларнинг молиявий ҳолатларини яхшилаш бўйича таклифлар киритади;
-Ишлаб чиқаришда технологик жараёнларни олиб бориш, ички ва ташқи бозор конюктураларини таҳлил қилиш, ташқи иқтисодий фаолиятларини ривожлантиришда корхоналарга амалий ёрдам кўрсатади;
-Тегишли бошқармалар билан биргаликда ун, ёрма, нон махсулотлари ва омихта ем ишлаб чиқариш саноатида хом-ашёдан фойдаланиш самарадорлигини ошириш бўйича тадбирлар ишлаб чиқишда иштирок этади;
-Тармоқ корхоналарида Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари, қарорлари ва Вазирлар Маҳкамаси қарорлари билан белгилаб берилган вазифаларни мувофиқлаштириш ва ягона инвестиция ҳамда янги техникани жорий қилиш сиёсатини амалга оширади;
-Тармоқ корхоналарини замонавийлаштириш ва техника билан қайта жиҳозлашга, ушбу мақсадлар учун инвестицияларни жалб қилишда корхоналарга кўмаклашиш ва ушбу масалаларда хужжатлар тўпламини тайёрлаш бўйича корхоналарга амалий ёрдам кўрсатади;
-Тармоқ корхоналарида ишлаб чиқаришни ривожлантириш, капитал қурилиш бўйича «Манзилли қурилишлар рўйхати»ни ишлаб чиқиш, тегишли бошқармалар билан келишиш ва компания рахбариятига тасдиқлаш учун тақдим этади, ҳамда белгиланган тартибда Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт вазирлиги билан келишиш учун тақдим этади. Зарур ҳолларда белгиланган тартибда унга тегишли ўзгартириш ва аниқлик киритади;
-«Манзилли қурилиш рўйхати»га киритилган объектларда капитал маблађларни ўзлаштириш бўйича мониторинг олиб боради, маълумотларни тайёрлайди ва тегишли органларга тақдим этади;
-Тармоқ корхоналарда модернизация ва техник қайта жиҳозлаш ишларини амалга ошириш бўйича тегишли бошқармалар билан биргаликда истиқболли дастурларни ишлаб чиқади;
-Республика машинасозлик корхоналарида корхоналар учун зарур бўлган технологик дастгохлар ва эхтиёт қисмлар ишлаб чиқаришни ташкил этади;
-Тармоқ корхоналарида меҳнатни мухофаза қилиш, ёнђин хавфсизлиги, ҳамда атроф мухитни мухофаза қилишни таъминлаш ва ушбу масалалар бўйича ходимларнинг малкасини ошириш ишларни ташкил этишда корхоналарга амалий ёрдам кўрсатади;
-Тармоқ корхоналарида ёкилђи-энергетика ресурсларидан самарали фойдаланиш ва уларни иқтисод қилишни ташкил этиш. Ишлаб чиқаришда кам ёкилђи-энергетика сарфланадиган технологияларни жорий этишда корхоналарга амалий ёрдам кўрсатади, ёқилђи-энергетика ресурсларидан (табиий газ, мазут, электроэнергия) самарали фойдаланиш тўђрисидаги маълмуотларни тайёрлайди ва тегишли ташкилотларга тақдим этади;
-Тармоқ корхоналарида қора ва рангли металл чиқиндиларини топшириш бўйича Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати томонидан белгиланган режаларни бажарилишини ташкил этиш ва уларнинг бажарилишини таъминлаш бўйича корхоналарга амалий ёрдам кўрсатади. Ҳар ойда режанинг бажарилиши тўђрисидаги маълумотларни тайёрлаб, раҳбариятга тақдим этади.