Asosiy menu

Iqtisodiy islohotlarning borishi va ijtimoiy- iqtisodiy rivojlantirish prognoz ko‘rsatkichlari

2023 yil  I choragida amalga oshirilgan iqtisodiy islohotlar natijalari to‘g‘risida


Iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish natijasida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish, moliyaviy ahvolni yaxshilash, davlat budjeti va budjetdan tashqari maqsadli jamg‘armalarga to‘lovlarni amalga oshirishda ijobiy natijalarga erishildi.
     2023 yil  I choragida  sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi o‘sish sur’ati 95,6 foizni, xalq iste’mol tovarlari ishlab chiqarish o‘sish sur’ati 75,0 foizni tashkil etdi.
      Natura ko‘rinishida esa, un ishlab chiqarish 54,0 foizni, omuxta yem 47,0 foizni tashkil etdi.


Un mahsulotlari ishlab chiqarish dinamikasiOmuxta yem ishlab chiqarish dinamikasiSanoat mahsulotlari ishlab chiqarish dinamikasi

Xalq iste’mol tovarlari ishlab chiqarish dinamikasi


Ishlab chiqarish ko‘rsatkichlari