Asosiy menu

Iqtisodiy islohotlarning borishi va ijtimoiy- iqtisodiy rivojlantirish prognoz ko‘rsatkichlari

2021 yil I choragida amalga oshirilgan iqtisodiy islohotlar natijalari


Iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish natijasida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish, moliyaviy ahvolni yaxshilash, davlat budjeti va budjetdan tashqari maqsadli jamg‘armalarga to‘lovlarni amalga oshirishda ijobiy natijalarga erishildi.
     2021 yil I choragiga ko’ra sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi o‘sish sur’ati 109,0 foizni, xalq iste’mol tovarlari ishlab chiqarish o‘sish sur’ati 107,6 foizni tashkil etdi.
      Natura ko‘rinishida esa, un ishlab chiqarish 95,9 foizni, omuxta yem 100,4 foizni tashkil etdi.


Un mahsulotlari ishlab chiqarish dinamikasi

Omuxta yem ishlab chiqarish dinamikasi

Ishlab chiqarish ko‘rsatkichlari



2021 yil I chorak hisobotini ko'chirib olish

2020 yil hisobotini ko'chirib olish