Asosiy menu

Iqtisodiy islohotlarning borishi va ijtimoiy- iqtisodiy rivojlantirish prognoz ko‘rsatkichlari

2022 yil I-yarim yilligida amalga oshirilgan iqtisodiy islohotlar natijalari to‘g‘risida


Iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish natijasida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish, moliyaviy ahvolni yaxshilash, davlat budjeti va budjetdan tashqari maqsadli jamg‘armalarga to‘lovlarni amalga oshirishda ijobiy natijalarga erishildi.
     2022 yil I-yarim yilligiga ko’ra sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi o‘sish sur’ati 107,5 foizni, xalq iste’mol tovarlari ishlab chiqarish o‘sish sur’ati 118,1 foizni tashkil etdi.
      Natura ko‘rinishida esa, un ishlab chiqarish 102,6 foizni, omuxta yem 100,1 foizni tashkil etdi.


Un mahsulotlari ishlab chiqarish dinamikasiOmuxta yem ishlab chiqarish dinamikasiSanoat mahsulotlari ishlab chiqarish dinamikasi

Xalq iste’mol tovarlari ishlab chiqarish dinamikasi

2022 yil I-yarim yilligida ishlab chiqarish ko‘rsatkichlari