Asosiy menu

Iqtisodiy islohotlarning borishi va ijtimoiy- iqtisodiy rivojlantirish prognoz ko‘rsatkichlari

2022 yil  9 oyda amalga oshirilgan iqtisodiy islohotlar natijalari to‘g‘risida


Iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish natijasida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish, moliyaviy ahvolni yaxshilash, davlat budjeti va budjetdan tashqari maqsadli jamg‘armalarga to‘lovlarni amalga oshirishda ijobiy natijalarga erishildi.
     2022 yil  9 oyda  sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi o‘sish sur’ati 109,4 foizni, xalq iste’mol tovarlari ishlab chiqarish o‘sish sur’ati 116,6 foizni tashkil etdi.
      Natura ko‘rinishida esa, un ishlab chiqarish 94,9 foizni, omuxta yem 92,2 foizni tashkil etdi.


Un mahsulotlari ishlab chiqarish dinamikasiOmuxta yem ishlab chiqarish dinamikasiSanoat mahsulotlari ishlab chiqarish dinamikasi

Xalq iste’mol tovarlari ishlab chiqarish dinamikasi

2022 yil I-yarim yilligida ishlab chiqarish ko‘rsatkichlari