Asosiy menu

Interaktiv ovozli menyu

Ishonch telefoni chaqiruvlar statistikasi

Xizmat sifatini yaxshilash maqsadida murojaat yozib olinadi
     
Sana va vaqti A abonent nomeri Sana va vaqti Servis tipi B abonent nomeri Servis parametrlari Xizmat bahosi
19.12.2021 14:16:19.. 942090691 19.12.2021 14:16:21.. Ovozli menyu 18 сек. 5
19.12.2021 14:16:43.. Pereadresatsiya 712564626 42 сек. 5
18.12.2021 21:05:45.. 942090691 18.12.2021 21:05:47.. Ovozli menyu 18 сек. 5
15.12.2021 15:29:45.. 712078720 15.12.2021 15:29:47.. Ovozli menyu 28 сек. 5
15.12.2021 11:43:46.. 942090691 15.12.2021 11:43:47.. Ovozli menyu 20 сек. 5
15.12.2021 11:44:10.. Pereadresatsiya 712567485 111 сек. 5
15.12.2021 11:43:10.. 942090691 15.12.2021 11:43:11.. Ovozli menyu 18 сек. 5
15.12.2021 08:56:17.. 942090691 15.12.2021 08:56:19.. Ovozli menyu 17 сек. 5
13.12.2021 16:57:41.. 942090691 13.12.2021 16:57:43.. Ovozli menyu 14 сек. 5
13.12.2021 16:56:02.. 942090691 13.12.2021 16:56:04.. Ovozli menyu 19 сек. 5
12.12.2021 23:14:40.. 904301214 12.12.2021 23:14:41.. Ovozli menyu 45 сек. 5
12.12.2021 23:14:04.. 904301214 12.12.2021 23:14:05.. Ovozli menyu 13 сек. 5
11.12.2021 10:53:27.. 712070436 11.12.2021 10:53:28.. Ovozli menyu 31 сек. 5
11.12.2021 10:54:03.. Pereadresatsiya 712567485 113 сек. 5
09.12.2021 10:52:30.. 942090691 09.12.2021 10:52:32.. Ovozli menyu 16 сек. 5
09.12.2021 10:52:55.. Pereadresatsiya 712564626 342 сек. 5
08.12.2021 15:08:53.. 973995588 08.12.2021 15:08:55.. Ovozli menyu 13 сек. 5
08.12.2021 10:55:49.. 712319015 08.12.2021 10:55:51.. Ovozli menyu 22 сек. 5
08.12.2021 09:03:31.. 973995588 08.12.2021 09:03:32.. Ovozli menyu 37 сек. 5
08.12.2021 09:04:16.. Pereadresatsiya 712564626 83 сек. 5
06.12.2021 17:56:23.. Pereadresatsiya 712567487 302 сек. 5
06.12.2021 17:55:15.. 942090691 06.12.2021 17:55:17.. Ovozli menyu 33 сек. 5
06.12.2021 17:49:13.. 942090691 06.12.2021 17:49:14.. Ovozli menyu 16 сек. 5
06.12.2021 17:49:33.. Pereadresatsiya 712564626 69 сек. 5
05.12.2021 14:57:54.. 942090691 05.12.2021 14:57:56.. Ovozli menyu 15 сек. 5
04.12.2021 10:53:14.. 901850514 04.12.2021 10:53:15.. Ovozli menyu 12 сек. 5
03.12.2021 18:20:10.. 900519062 03.12.2021 18:20:11.. Ovozli menyu 7 сек. 5
03.12.2021 18:19:47.. 900519062 03.12.2021 18:19:49.. Ovozli menyu 13 сек. 5
29.11.2021 12:11:58.. 991904960 29.11.2021 12:11:59.. Ovozli menyu 13 сек. 5
28.11.2021 12:56:27.. 712033353 28.11.2021 12:56:29.. Ovozli menyu 46 сек. 5
28.11.2021 12:55:30.. 712033353 28.11.2021 12:55:31.. Ovozli menyu 30 сек. 5
27.11.2021 09:33:20.. 998097642 27.11.2021 09:33:21.. Ovozli menyu 10 сек. 5
25.11.2021 16:34:05.. 712067013 25.11.2021 16:34:06.. Ovozli menyu 20 сек. 5
24.11.2021 13:28:03.. 995102932 24.11.2021 13:28:05.. Ovozli menyu 44 сек. 5
24.11.2021 13:23:12.. 995102932 24.11.2021 13:23:14.. Ovozli menyu 25 сек. 5
24.11.2021 13:23:42.. Pereadresatsiya 712567851 22 сек. 5
23.11.2021 15:29:15.. 712311956 23.11.2021 15:29:17.. Ovozli menyu 20 сек. 5
23.11.2021 15:28:02.. 712311956 23.11.2021 15:28:04.. Ovozli menyu 28 сек. 5
23.11.2021 12:24:30.. 936270003 23.11.2021 12:24:32.. Ovozli menyu 85 сек. 5
23.11.2021 12:26:03.. Pereadresatsiya 712564626 37 сек. 5
21.11.2021 15:02:46.. 942090691 21.11.2021 15:02:47.. Ovozli menyu 19 сек. 5
21.11.2021 15:03:12.. Pereadresatsiya 712564626 583 сек. 5
21.11.2021 10:28:31.. 942090691 21.11.2021 10:28:32.. Ovozli menyu 13 сек. 5
21.11.2021 10:28:53.. Pereadresatsiya 712567487 188 сек. 5
15.11.2021 10:28:15.. Pereadresatsiya 712567485 88 сек. 5
15.11.2021 10:27:17.. 763491726 15.11.2021 10:27:18.. Ovozli menyu 30 сек. 5
14.11.2021 09:24:19.. 949117788 14.11.2021 09:24:21.. Ovozli menyu 19 сек. 5
13.11.2021 11:19:58.. 977021518 13.11.2021 11:20:00.. Ovozli menyu 37 сек. 5
09.11.2021 11:16:03.. 330432252 09.11.2021 11:16:05.. Ovozli menyu 16 сек. 5
08.11.2021 14:16:15.. 978466671 08.11.2021 14:16:17.. Ovozli menyu 74 сек. 5
08.11.2021 14:17:45.. Pereadresatsiya 712562348 241 сек. 5
08.11.2021 12:44:55.. 978466671 08.11.2021 12:44:56.. Ovozli menyu 35 сек. 5
08.11.2021 12:06:34.. 938893530 08.11.2021 12:06:35.. Ovozli menyu 31 сек. 5
08.11.2021 12:07:17.. Pereadresatsiya 712562348 11 сек. 5
07.11.2021 16:19:24.. 712385087 07.11.2021 16:19:25.. Ovozli menyu 16 сек. 5
07.11.2021 15:26:42.. 949117788 07.11.2021 15:26:44.. Ovozli menyu 18 сек. 5
07.11.2021 15:25:33.. 949117788 07.11.2021 15:25:35.. Ovozli menyu 32 сек. 5
07.11.2021 15:22:57.. 949117788 07.11.2021 15:22:58.. Ovozli menyu 12 сек. 5
07.11.2021 10:56:11.. 692272653 07.11.2021 10:56:12.. Ovozli menyu 15 сек. 5