Asosiy menu

05.10.2019     Kuzatuv kengashining tarkibidagi o‘zgarishlar
05.10.2019     Taftish komissiyasining tarkibidagi o‘zgarishlar
29.09.2020     Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar  
21.08.2020     Qimmatli qog‘ozlar bo‘yicha daromadlarni hisoblash
21.08.2020     Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar  
23.07.2020     Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar
18.12.2019     Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar
06.09.2019     Affillangan shaxslar ro‘yxatidagi o‘zgarishlar 
06.09.2019     Boshqaruv tarkibidagi o‘zgarishlar 
06.09.2019     Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar 
09.07.2019     Affillangan shaxslar ro‘yxatidagi o‘zgarishlar 
09.07.2019     Taftish komissiyasining tarkibidagi o‘zgarishlar
09.07.2019     Taftish komissiyasining tarkibidagi o‘zgarishlar - ilovasi
09.07.2019     Kuzatuv kengashining tarkibidagi o‘zgarishlar
09.07.2019     Kuzatuv kengashining tarkibidagi o‘zgarishlar - ilovasi
09.07.2019     Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar
02.07.2019     Qimmatli qog‘ozlar bo‘yicha daromadlarni hisoblash
02.07.2019     Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarori
29.12.2018     Emitent tomonidan affillangan shaxslar ro‘yxatiga o‘zgarish kiritish
20.08.2018     Ijroiya organi tarkibidagi o‘zgarishlar
13.08.2018     Taftish komissiyasining tarkibidagi o‘zgarishlar
13.08.2018     Kuzatuv kengashining tarkibidagi o‘zgarishlar
13.08.2018     Qimmatli qog‘ozlar bo‘yicha daromadlarni hisoblash

.