Asosiy menu

Asosiy ko‘rsatkichlar

«O‘zdonmahsulot»AK markaziy apparatida 2021 yil  II chorak yakuniga 

ko‘ra samaradorlikning asosiy muhim ko‘rsatkichlari to‘g‘risidagi

 

 MA’LUMOT


T/r

Ko‘rsatkichlar

Salmog‘i

Rejada

Amalda

Bajargan foizi

SMK  (KPE)

 

A

B

C

D

E=D/C*100

F=E*B/100

1.

Soliq va amortizatsiya chiqishidan oldingi foyda (EBITDA)

5,0

1,0
2.

Daromad va xarajatlarning taqqoslanishi (CIR)

 

 

 

 

3.

Jalb qilingan kapital rentabelligi (ROCE)

10,0

0,4
4.

Aksiyador kapitali rentabelligi (ROE)

5,0

0,5
5.

Investitsiya rentabelligi (TSR)

*)

 

 

 

 

6.

Aktivlar rentabelligi

1,0

0,05

0,006

11,7

0,1

7.

Absolyut likvidlik koeffitsienti

15,0

0,2

0,00146

0,7

0,1

8.

Moliyaviy mustaqillik koeffitsienti

20,0

1,0

0,14

13,9

2,8

9.

Kunlar bo‘yicha kr-t qarzlarning aylanishi

 

 

 

 

 

10.

Kunlar bo‘yicha d-t qarzlarning aylanishi

 

 

 

 

 

11.

Qoplash koeffitsienti (to‘lov qobiliyati)

30,0

0,2

1,01

506,9

152,1

12.

Divident chiqishi


13.

Debitor karzdorliklarning kamayish ko‘rsatkichlari (belgilangan topshiriqga nisbatan % hisobida)

14,0

10,0

-1,81

-18,1

-2,5

x

Jami

100,0

x

x

x

152,5


«O‘zdonmahsulot»AK markaziy apparatida  2021 yil II chorak yakuniga 

ko‘ra samaradorlikning qo‘shimcha muhim ko‘rsatkichlari to‘g‘risidagi

 MA’LUMOT

T/r

Ko‘rsatkichlar

Salmog‘i

Rejada

Amalda

Bajargan foizi

SMK  (KPE)

 

A

B

C

D

E=D/C*100

F=E*B/100

1.

Asosiy vositalar eskirishi koeffitsienti

10,0

0,5

0,75

66,7

6,7

2.

Asosiy vositalar yangilanish koeffitsienti

 

 

 

 

 

3.

Mehnat unumdorligi

 

 

 

 

 

4.

Jami asosiy vositalarga nisbatan olingan sof tushum (Fondootdacha)

 

 

 

 

 

5.

Ishlab chiqarish quvvatlaridan foydalanish koeffitsienti

 

 

 

 

 

6.

Energiyadan foyd-sh samaradorligi (mahsulot tannarxiga nisbatan ener. sarfi)

 

 

 

 

 

7.

Jami sotilgan mahsulotlar hajmida innovatsiya mahsuloti ulushi

 

 

 

 

 

8.

Korxonaning umumiy xarajatlarida innovatsiya faoliyati xarajatlarining ulushi

 

 

 

 

 

9.

Xodimlarni o‘qitish xarajatlari, bitta xodim hisob-kitobi bo‘yicha

 

 

 

 

 

10.

Kadrlar qo‘nimsizligi koeffitsienti

90,0

1,0

1,0

100,0

90,0

11.

Investitsiya programmasi Indikatorining pul ko‘rinishidagi bajarilishi

 

 

 

 

 

12.

Quvvatlarning ishga tushirilishida Indikator  parametrlarining bajarilishi (haqiqatdagi hajmga nisbatan % hisobida)

 

 

 

 

 

13.

Eksport parametrlarining bajarilish ko‘rsatkichlari (pul hajmiga nisbatan  % hisobida

 

 

 

 

 

X

JAMI:

100,0

x

x

x

96,7

X

Hammasi SYK (IKE)

X

X

X

X

124,6


«O‘zdonmahsulot»AK markaziy apparatida 2021 yil  I chorak yakuniga 

ko‘ra samaradorlikning asosiy muhim ko‘rsatkichlari to‘g‘risidagi

 MA’LUMOT


T/r

Ko‘rsatkichlar

Salmog‘i

Rejada

Amalda

Bajargan foizi

SMK  (KPE)

 

A

B

C

D

E=D/C*100

F=E*B/100

1.

Soliq va amortizatsiya chiqishidan oldingi foyda (EBITDA)

5,0

1,0
2.

Daromad va xarajatlarning taqqoslanishi (CIR)

 

 

 

 

3.

Jalb qilingan kapital rentabelligi (ROCE)

10,0

0,4
4.

Aksiyador kapitali rentabelligi (ROE)

5,0

0,5
5.

Investitsiya rentabelligi (TSR)

*)

 

 

 

 

6.

Aktivlar rentabelligi

1,0

0,05

0,004

8,3

0,1

7.

Absolyut likvidlik koeffitsienti

15,0

0,2

0,00134

0,7

0,1

8.

Moliyaviy mustaqillik koeffitsienti

20,0

1,0

0,21

20,8

4,2

9.

Kunlar bo‘yicha kr-t qarzlarning aylanishi

 

 

 

 

 

10.

Kunlar bo‘yicha d-t qarzlarning aylanishi

 

 

 

 

 

11.

Qoplash koeffitsienti (to‘lov qobiliyati)

30,0

0,2

1,03

512,8

153,9

12.

Divident chiqishi


13.

Debitor karzdorliklarning kamayish ko‘rsatkichlari (belgilangan topshiriqga nisbatan % hisobida)

14,0

10,0

-1,76

-17,6

-2,5

x

Jami

100,0

x

x

x

155,7


«O‘zdonmahsulot»AK markaziy apparatida  2021 yil I chorak yakuniga 

ko‘ra samaradorlikning qo‘shimcha muhim ko‘rsatkichlari to‘g‘risidagi

 MA’LUMOT

T/r

Ko‘rsatkichlar

Salmog‘i

Rejada

Amalda

Bajargan foizi

SMK  (KPE)

 

A

B

C

D

E=D/C*100

F=E*B/100

1.

Asosiy vositalar eskirishi koeffitsienti

10,0

0,5

0,74

68,0

6,8

2.

Asosiy vositalar yangilanish koeffitsienti

3.

Mehnat unumdorligi

4.

Jami asosiy vositalarga nisbatan olingan sof tushum (Fondootdacha)

 

 

 

 

 

5.

Ishlab chiqarish quvvatlaridan foydalanish koeffitsienti

 

 

 

 

 

6.

Energiyadan foyd-sh samaradorligi (mahsulot tannarxiga nisbatan ener. sarfi)

 

 

 

 

 

7.

Jami sotilgan mahsulotlar hajmida innovatsiya mahsuloti ulushi

 

 

 

 

 

8.

Korxonaning umumiy xarajatlarida innovatsiya faoliyati xarajatlarining ulushi

 

 

 

 

 

9.

Xodimlarni o‘qitish xarajatlari, bitta xodim hisob-kitobi bo‘yicha

 

 

 

 

 

10.

Kadrlar qo‘nimsizligi koeffitsienti

90,0

1,0

1,0

100,0

90,0

11.

Investitsiya programmasi Indikatorining pul ko‘rinishidagi bajarilishi

 

 

 

 

 

12.

Quvvatlarning ishga tushirilishida Indikator  parametrlarining bajarilishi (haqiqatdagi hajmga nisbatan % hisobida)

 

 

 

 

 

13.

Eksport parametrlarining bajarilish ko‘rsatkichlari (pul hajmiga nisbatan  % hisobida

 

 

 

 

 

X

JAMI:

100,0

x

x

x

96,8

X

Hammasi SYK (IKE)

X

X

X

X

126,2«O‘zdonmahsulot» aksiyadorlik kompaniyasi tomonidan 2021 yil I chorakda amalga oshirilgan iqtisodiy islohotlar natijalari to‘g‘risidaIqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish natijasida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish, moliyaviy ahvolni yaxshilash, davlat budjeti va budjetdan tashqari maqsadli jamg‘armalarga to‘lovlarni amalga oshirishda ijobiy natijalarga erishildi.

2021 yil I choragida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi o‘sish sur’ati 109,0 foizni, xalq iste’mol tovarlari ishlab chiqarish o‘sish sur’ati 107,6 foizni tashkil etdi.

Natura ko‘rinishida esa, un ishlab chiqarish 95,9 foizni, omuxta yem 100,4 foizni tashkil etdi.


Un mahsulotlari ishlab chiqarish dinamikasi


Omuxta yem ishlab chiqarish dinamikasi


Ishlab chiqarish ko‘rsatkichlari


 Biriktirilgan xujjatlar: