Vazifalari:

-xalq xo'jaligini, aholini don, don mahsulotlari, omuxta yem bilan ta'minlash uchun shu mahsulotlarni ishlab chiqarish;
-korxonalarni kengaytirish, qayta tuzish, yangi texnika bilan jihozlash, ishlab chiqarishni texnologik tomondan takomillashtirish ishlarini ta'minlash;
-ichki va tashki bozor konyukturasini o'rganish, tashki iqtisodiy faoliyat bilan shug'ullanish;
-kiska va uzoq muddatli marketing programmasini ishlab chiqish, buyurtmalar to'plamini tayyorlash, joylashtirish, mahsulotni tijorat qilish;
-tijorat, savdo va vositachilik hamda xarid qilish faoliyati bilan shug'ullanish;
-turli xil don mahsulotlarini ishlab chiqarish va shu jumladan don, un, xar xil yorma don va don mahsulotlari, omuxta yemini xaridorlarga sotish;
-don xarid qilish, navli va duragay don urug'larini va boshqa qishloq xo'jalik mahsulotlarini qabul qilish, ularni davlat extiyojlari va boshqa xaridorlar buyurtmalari asosida yetkazib berish;
-issik non va non mahsulotlarini ishlab chiqarish hamda maxsus savdo do'konlari orkali aholiga yetkazish
-ulgurji va chakkana sado bilan shug'ullanish.

Funksiyalari:

-raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqarish va ichki hamda tashqi bozorlarda sotish;
-o'ziga karashli va jalb kilingan mablag'larni korxonalar, firmalar, chet el davlatlarini hamkorlik loyihalariga, mustaqil ishlab chiqarishlarni rivojlantirishga jalb qilish;
-resurslarni tejaydigan texnologiyani va ilg'or texnikani joriy qilish, xom ashyo va materiallardan ratsional foydalanish;
-kurilish va ta'mirlash xizmatlarini ko'rsatish;
-marketing izlanishlarni olib borish;
-firma do'konlari hamda savdo uylari ochish, ko'rgazmalar va ko'rgazma savdolar o'tkazish, bozorlardagi savdolarni o'rganish, reklama faoliyati;
-sanoat va oziq-ovqat mahsulotlari bilan ulgurja va chakana savdoni tashkil etish;
-komission boshlang'ichda chet el va boshqa firmalar bilan amaliy operatsiyalarni amalga oshirish va kontraktlar tuzish;
-dunyo bozorlaridagi mollarning ahamiyati, mollar va xizmatlar bozorini o'rganish va prognozlashtirish buyicha xizmatlar ko'rsatish;
-xarakatdagi konunchilikka muvofiq eksport tashki iqtisodiy faoliyat;
-xarakatdagi konunchilikka muvofik eksport-import operatsiyalari;
-vositachilik faoliyati, savdo-vositachilik va savdo-xarid faoliyatini qo'shgan holda amalga oshirish;
-transport ekspeditsiya xizmati, aholiga transport xizmati ko'rsatish, yuk tashish va aholi tashish - shaxar va shaxarlararo, tumanlararo, viloyatlararo, MDX (SNG) davlatlariaro hamda boshqa chet ellararo;
- avtomobillar va ularning ehtiyot qismlari realizatsiyasini amalga oshiruvchi ulgurji va chakana savdo tarmoqlari, supermarketlari tashkil etish, qurilish montaj va ta'mirlash ishlarini bajarish;
- avtotransport vositalarini ta'mirlash va turli servis xizmatlari ko'rsatish;
- savdo va vositachilik, ulgurji va chakana savdo, alohida turdagi tovarlar bilan maxsus ruxsatnomalar asosida savdo tashkil etish;
- sanoat, qishloq xo'jaligi va chorvachilik bilan shug'ullanish, turli issiqxonalar tashkil qilish, madaniy va maishiy xizmat ko'rsatish barcha turlari bilan shug'ullanish;
- yuridik maslaxatlar markazlari, brokerlik o'rinlari, tender va boshqa turdagi zamonaviy maslahat markazlari tashkil qilish va shug'ullanish, qimmatli qog'ozlar bozorida ishtirok etish hamda qimmatli qog'ozlar olish va sotish faoliyati bilan shug'ullanish;
- O'zbekiston Respublikasi xududida turli xalq ite'mol mollari ishlab chiqarish, ularni taksimlash, sotish va ulardan foydalanish xizmatini tashkil etish;
- maxsus ruxsatnoma (litsenziya) talab kilinadigan faoliyat turlari tegishli ruxsatnoma (litsenziya) olingandan so'ng amalga oshiriladi.
- barcha xarakatlar va faoliyatlar doimiy ravishda yoki vaqti-vaqti bilan, to'g'ridan to'g'ri yoki boshqa yo'l bilan yuqorida belgilangan maqsadlarni amalga oshirishga yunaltirilgan bo'lishi kerak.
- jamiyat yuqorida ko'rsatilgan faoliyat turlaridan tashqari o'ziga karashli bo'linmalar, kompaniyalar ishini yaxshilar hamda ularni qo'llab-quvvatlash uchun qonunchilikka zid kelmaydigan boshqa ishlarni ham bajarishi mumkin.
- jamiyat o'z ishlari uchun vatanimizdan va xorijdan mutaxassislar yollashga, ularning mehnatiga haq to'lash uslubi, miqdori va turini mustaqil belgilashga haqlidir.Ortga qaytish