Asosiy menu

Dividendlar

Dividendlar


2018 yil uchun – 0,96 so’m yoki aksiya nominal qiymatiga 0,096 foiz

2017 yil uchun – 1,38 so’m yoki aksiya nominal qiymatiga 0,14 foiz

2016 yil uchun – 2,05 so’m yoki aksiya nominal qiymatiga 0,21 foiz

2015 yil uchun – 0,33 so’m yoki aksiya nominal qiymatiga 0,03 foiz