Asosiy menu

Chorak hisoboti

2018 yil birinchi yarim yillik yakunlari bo‘yicha emitent

HISOBOTI 

1.

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ

Тўлиқ:

"O’ZDONMAHSULOT" Aksiyadorlik kompaniyasi

Қисқартирилган:

"O’ZDONMAHSULOT" AK

Биржа тикерининг номи:

-

2.

АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ

Жойлашган ери:

Ўзбекистон Республикаси, 100060, Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Шахрисабз кўчаси, 36-уй

Почта манзили:

Ўзбекистон Республикаси, 100060, Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Шахрисабз кўчаси, 36-уй

Электрон почта манзили:*

info@uzdon.uz

Расмий веб-сайти:*

www.uzdon.uz

3.

БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи:

АТБ «Агробанк» БАБ, Тошкент ш.

Ҳисоб рақами:

2021 0000 5002 3246 2001

МФО:

00394

4.

РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ:

рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган:

1045

солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР):

201051421

давлат статистика органи томонидан берилган рақамлар:

МШТ:

144

КТУТ:

00011400

ХХТУТ:

97300

МҲОБТ:

1726273

5.

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ
(минг сўмда)

Кўрсаткичлар номи

Сатр коди

Ҳисобот даври бошига

Ҳисобот даври охирига

Актив

 

 

 

I. Узоқ муддатли активлар

 

 

 

Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати

010

6964551

7020612

Эскириш суммаси 

011

4055581

4444533

Қолдиқ (баланс) қиймати

012

2908970

2576079

Номоддий активлар:

 

 

 

Бошланғич қиймати

020

681791

681791

Амортизация суммаси

021

288056

343703

Қолдиқ (баланс) қиймати

022

393735

338088

Узоқ муддатли инвестициялар, жами

030

657098435

657098435

Қимматли қоғозлар

040

606296078

606296078

Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар

050

Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар

060

Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар

070

Бошқа узоқ муддатли инвестициялар

080

50802357

50802357

Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар

090

 

 

Капитал қўйилмалар

100

 

 

Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари

110

Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар

120

I бўлим бўйича жами 

130

660401140

660012602

II. Жорий активлар

 

 

 

Товар-моддий захиралари, жами

140

14507

58346

Ишлаб чиқариш захиралари

150

14507

58346

Тугалланмаган ишлаб чиқариш

160

 

 

Тайёр маҳсулот

170

 

 

Товарлар

180

 

 

Келгуси давр харажатлари

190

5781

5781

Кечиктирилган харажатлар

200

Дебиторлар, жами 

210

867604

4497877

шундан: муддати ўтган

211

 

 

Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)

220

Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи

230

Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи

240

28222

28222

Ходимларга берилган бўнаклар

250

1709

16082

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар

260

107184

290005

Бюджетга солиқ ва йиғимлар бўйича бўнак тўловлари

270

19148

19012

Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари

280

21822

5716

Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи

290

 

 

Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи

300

8386

2946

Бошқа дебиторлик қарзлари

310

681133

4135894

Пул маблағлари, жами

320

463684

2995565

Кассадаги пул маблағлари 

330

 

 

Ҳисоблашиш счётидаги пул маблағлари 

340

34117

440300

Чет эл валютасидаги пул маблағлари

350

 

 

Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари

360

429567

2555265

Қисқа муддатли инвестициялар

370

2728699517

2904235176

Бошқа жорий активлар

380

 

 

II бўлим бўйича жами

390

2730051093

2911792745

Баланс активи бўйича жами

400

3390452233

3571805347

Пассив

 

I. Ўз маблағлари манбалари

 

Устав капитали

410

637011147

637011147

Қўшилган капитал

420

 

 

Резерв капитали

430

2251309

2284309

Сотиб олинган хусусий акциялар

440

 

 

Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар

450

9090759

12736078

Мақсадли тушумлар

460

1263873

1486373

Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар

470

I бўлим бўйича жами

480

649617088

653517907

II. Мажбуриятлар

 

 

 

Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами

490

35035687

35013207

шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари

491

 

 

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз

500

Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз

510

Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз

520

Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар

530

Солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар

540

Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар

550

35035687

35013207

Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар

560

 

 

Узоқ муддатли банк кредитлари

570

 

 

Узоқ муддатли қарзлар

580

 

 

Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар

590

 

 

Жорий мажбуриятлар, жами

600

2705799458

2883274233

шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари

601

715851

528786

шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари

602

 

 

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз

610

208248

124342

Ажратилган бўлинмаларга қарз

620

Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз

630

Кечиктирилган даромадлар

640

Солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар

650

Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар

660

Олинган бўнаклар

670

Бюджетга тўловлар бўйича қарз

680

65440

12165

Суғурталар бўйича қарз

690

Маєсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз

700

139705

100788

Таъсисчиларга бўлган қарзлар

710

Меҳнатга  ҳақ тўлаш бўйича қарз

720

224061

222206

Қисқа муддатли банк кредитлари 

730

Қисқа муддатли қарзлар

740

2705083607

2882745447

Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми

750

 

 

Бошқа кредиторлик қарзлар

760

78397

69285

II бўлим бўйича жами 

770

2740835145

2918287440

Баланс пассиви бўйича жами

780

3390452233

3571805347

6.

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ

(минг сўмда)

Кўрсаткичлар номи

Сатр коди

Ўтган йилнинг шу даврида

Ҳисобот даврида

даромадлар (фойда)

харажатлар (зарарлар)

даромадлар (фойда)

харажатлар (зарарлар)

Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум

010

 

 

 

 

Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи

020

 

 

 

 

Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари)

030

 

 

 

 

Давр харажатлари, жами 

040

 

4009656

 

5537239

Сотиш харажатлари

050

 

 

 

 

Маъмурий харажатлар

060

 

2443835

 

5010968

Бошқа операцион харажатлар

070

 

1565821

 

526271

Келгусида солиққа тортиладиган базадан чиқариладиган ҳисобот даври харажатлари

080

 

 

 

 

Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари

090

504252

 

307696

 

Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари)

100

0

3505404

0

5229543

Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами

110

7739412

 

8874863

 

Дивидендлар шаклидаги даромадлар

120

7727330

 

8874863

 

Фоизлар шаклидаги даромадлар

130

12082

 

 

 

Узоқ муддатли ижара (лизинг) дан даромадлар

140

 

 

 

 

Валюта курси фарқидан даромадлар

150

 

 

 

 

 Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари

160

 

 

 

 

Молиявий фаолият бўйича харажатлар

170

 

0

 

0

Фоизлар шаклидаги харажатлар

180

Узоы муддатли ижара (лизинг) бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар

190

Валюта курси фарқидан зарарлар

200

Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар

210

Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари)

220

4234008

 

3645320

 

Фавқулоддаги фойда ва зарарлар

230

Даромад (фойда) солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар)

240

4234008

 

3645320

 

Даромад (фойда) солиғини 

250

 

 

 

 

Фойдадан бошқа солиқлар ва йиғимлар

260

 

 

 

 

Ҳисобот даврининг соф фойдаси

270

4234008

 

3645320

 

Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:‎   Пулатов Фаррух Жахонгирович

Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:‎    Игамназаров Муратжон Саттарович

Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.:     Примов Комилжон Каримович«O‘zdonmahsulot»AK markaziy apparatida 2018 yilning birinchi yarim yili holatiga ko‘ra                           

      samaradorlikning asosiy muhim ko‘rsatkichlari to‘g‘risida ma’lumot   

 

Ko‘rsatkichlar

Salmog‘i

Rejada

Amalda

Bajargan foizi

SMK  (KPE)

 

A

V

S

D

E=D/C*100

F=E*B/100

1.

Soliq va amortizatsiya chiqishidan oldingi foyda (EBITDA)

5,0

1,0

1,0

85,0

4,25

2.

Daromad va xarajatlarning taqqoslanishi (CIR)

*)

 

 

 

 

3.

Jalb qilingan kapital rentabelligi (ROCE)

10,0

0,4

0,06

15,0

1,5

4.

Aksiyador kapitali rentabelligi (ROE)

5,0

0,5

0,7

140,0

7,0

5.

Investitsiya rentabelligi (TSR)

*)

 

 

 

 

6.

Aktivlar rentabelligi

1,0

0,05

0,009

18,0

0,18

7.

Absolyut likvidlik koeffitsienti

15,0

0,2

0,015

7,5

1,13

8.

Moliyaviy mustaqillik koeffitsienti

30,0

1,0

0,92

0,92

27,6

9.

Kunlar bo‘yicha kr-t qarzlarning aylanishi

 

 

 

 

 

10.

Kunlar bo‘yicha d-t qarzlarning aylanishi

 

 

 

 

 

11.

Qoplash  koeffitsienti                   (to‘lov qobiliyati)

20,0

0,2

0,59

295,0

59,0

12.

Dividenchiqishi

 

 

 

 

 

13.

Debitor karzdorliklarning kamayish ko‘rsatkichlari (belgilangan topshiriqga nisbatan % hisobida)

14,0

10,0

5,1

51,0

7,1

x

Jami

100,0

x

x

x

100,7


«O‘zdonmahsulot»AK markaziy apparatida 2018 yilning birinchi yarim yili holatiga ko‘ra                     

samaradorlikning qo‘shimcha muhim ko‘rsatkichlari to‘g‘risida ma’lumot

Ko‘rsatkichlar

Salmog‘i

Rejada

Amalda

Bajargan foizi

SMK  (KPE)

 

A

V

S

D

E=D/C*100

F=E*B/100

1.

Asosiy vositalar eskirishi koeffitsienti

10,0

0,5

0,63

79,4

7,9

2.

Asosiy vositalar yangilanish koeffitsienti

 

 

 

 

 

3.

Mehnat  unumdorligi

 

 

 

 

 

4.

Jami asosiy vositalarga nisbatan olingan sof tushum (Fondootdacha)

 

 

 

 

 

5.

Ishlab chiqarish quvvatlaridan foydalanish koeffitsienti

 

 

 

 

 

6.

Energiyadan foyd-sh samaradorligi (mahsulot tannarxiga nisbatan  ener. sarfi)

 

 

 

 

 

7.

Jami sotilgan mahsulotlar hajmida innovatsiya mahsuloti ulushi

 

 

 

 

 

8.

Korxonaning umumiy xarajatlarida innovatsiya faoliyati xarajatlarining ulushi

 

 

 

 

 

9.

Xodimlarni o‘qitish xarajatlari, bitta xodim hisob-kitobi  bo‘yicha

 

 

 

 

 

10.

Kadrlar qo‘nimsizligi  koeffitsienti

90,0

1,0

0,92

108,7

97,8

11.

Investitsiya programmasi Indikatorining pul ko‘rinishidagi bajarilishi

 

 

 

 

 

12.

Quvvatlarning ishga tushirilishida Indikator  parametrlarining bajarilishi (haqiqatdagi hajmga nisbatan % hisobida)

 

 

 

 

 

13.

Eksport parametrlarining bajarilish ko‘rsatkichlari (pul hajmiga nisbatan  % hisobida

 

 

 

 

 

x

J A M I

100,0

x

x

x

105,7

X

Hammasi SYK (IKE)

x

x

x

x

103,22018 yil birinchi chorak yakunlari bo‘yicha emitent hisoboti

 

1 НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Полное: Акционерная компания «O’ZDONMAHSULOT»
Сокращенное: АК «O’ZDONMAHSULOT»
Наименование биржевого тикера:
2 КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение: Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский район, ул.Шахрисабз, 36
Почтовый адрес: Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский район, ул.Шахрисабз, 36
Адрес электронной почты: info@uzdon.uz
Официальный веб-сайт: www.uzdon.uz
3 БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Наименование обслуживающего банка: ГОУ АKБ «Агробанк», г.Ташкент
Номер расчетного счета: 20210000500232400000
МФО: 394
4 РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:
регистрирующим органом: 27.10.2004 г. № 1045
органом государственной налоговой службы (ИНН): 201051421
Номера, присвоенные органами государственной статистики:
КФС: 144
ОКПО: 11400
ОКОНХ: 97300
СОАТО: 1726273
5 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(тыс. сум)
Наименование показателя Код стр. На начало отчетного периода На конец отчетного периода
Актив
I. Долгосрочные активы
Первоначальная (восстановительная) стоимость 10 6964551 6 981 221
Сумма износа 11 4055581 4 250 171
Остаточная (балансовая) стоимость 12 2908970 2 731 050
Нематериальные активы:
Первоначальная стоимость 20 681791 681 791
Сумма амортизации 21 288056 315 880
Остаточная (балансовая) стоимость 22 393735 365 911
Долгосрочные инвестиции, всего 30 657098435 657 098 435
Ценные бумаги 40 606296078 606 296 078
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества 50
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества 60
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом 70
Прочие долгосрочные инвестиции 80 50802357 50 802 357
Оборудование к установке 90
Капитальные вложения 100 2 150
Долгосрочная дебиторская задолженность 110
Долгосрочные отсроченные расходы 120
Итого по разделу I 130 660401140 660 197 546
II. Текущие активы
Товарно-материальные запасы, всего, в том числе: 140 14507 47347
Производственные запасы 150 14507 47347
Незавершенное производство 160
Готовая продукция 170
Товары 180
Расходы будущих периодов 190 5781 5781
Отсроченные расходы 200
Дебиторы, всего 210 867604 435482
из нее: просроченная 211
Задолженность покупателей и заказчиков 220
Задолженность обособленных подразделений 230
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ 240 28222 28222
Авансы, выданные персоналу 250 1709 8105
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам 260 107184 242679
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет 270 19148 22338
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию 280 21822 0
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал 290
Задолженность персонала по прочим операциям 300 8386 3000
Прочие дебиторские задолженности 310 681133 131138
Денежные средства, всего 320 463684 1658453
Денежные средства в кассе 330
Денежные средства на расчетном счете 340 34117 1115
Денежные средства в иностранной валюте 350
Прочие денежные средства и эквиваленты 360 429567 1657338
Краткосрочные инвестиции 370 2728699517 2372915134
Прочие текущие активы 380
Итого по разделу II 390 2730051093 2375062197
Всего по активу баланса 400 3390452233 3035259743
Пассив
I. Источники собственных средств
Уставный капитал 410 637011147 637011147
Добавленный капитал 420
Резервный капитал 430 2251309 2284309
Выкупленные собственные акции 440
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 450 9090759 6 129 128
Целевые поступления 460 1263873 1486373
Расходы предстоящих расходов и платежей 470
Итого по разделу I 480 649 617 088 646910957
II. Обязательства
Долгосрочные обязательства, всего 490 35 035 687 35013207
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность 491
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам 500
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям 510
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам 520
Долгосрочные отсроченные доходы 530
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам 540
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства 550 35035687 35013207
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков 560
Долгосрочные банковские кредиты 570
Долгосрочные займы 580
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности 590
Текущие обязательства, всего 600 2705799458 2353335579
в том числе, текущая кредиторская задолженность 601 715851 2814498
из нее: текущая кредиторская задолженность* 602
Задолженность поставщикам и подрядчикам 610 208248 239240
Задолженность обособленным подразделениям 620
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам 630 1366993
Отсроченные доходы 640
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам 650
Прочие отсроченные обязательства 660
Полученные авансы 670
Задолженность по платежам в бюджет 680 65440 137935
Задолженность по страхованию 690
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды 700 139705 345072
Задолженность учредителям 710
Задолженность по оплате труда 720 224061 594883
Краткосрочные банковские кредиты 730
Краткосрочные займы 740 2705083607 2350521081
Текущая часть долгосрочных обязательств 750
Прочие кредиторские задолженности 760 78397 130375
Итого по разделу II 770 2740835145 2388348786
Всего по пассиву баланса 780 3390452233 3035259743
6 ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
(тыс. сум)
Наименование показателя Код стр. За соответствующий период прошлого года
доходы (прибыль) расходы (убытки)
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) 10
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) 20
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров работ и услуг) 30
Расходы периода, всего 40 2189066 3113202
Расходы по реализации 50
Административные расходы 60 1180482 2890348
Прочие операционные расходы 70 1008584 222854
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем 80
Прочие доходы от основной деятельности 90 229262 151571
Прибыль (убыток) от основной деятельности 100 1959804 2961631
Доходы от финансовой деятельности, всего 110 12082
Доходы в виде дивидендов 120
Доходы в виде процентов 130 12082
Доходы от финансовой аренды 140
Доходы от валютных курсовых разниц 150
Прочие доходы от финансовой деятельности 160
Расходы по финансовой деятельности, в том числе: 170 0 0
Расходы в виде процентов 180
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу) 190
Убытки от валютных курсовых разниц 200
Прочие расходы по финансовой деятельности 210
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности 220 1947722 2961631
Чрезвычайные прибыли и убытки 230
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль 240 1 947 722 2961631
Налог на доходы (прибыль) 250
Прочие налоги и сборы от прибыли 260
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 270 1947722 2961631

 Biriktirilgan xujjatlar: